Při AV blokádě II. stupně se již ne všechny impulsy převedou ze síní na komory. Dělí se na dva typy, typ Mobitz I (označovaný taky jako Wenckebach) a Mobitz II.
Při AV blokádě II. stupně typ Wenckebach (Mobitz I) se vedení AV uzlem postupně prodlužuje, až dojde k nepřevedení jednoho impulsu ze síní na komory. PQ intervaly jsou tak delší a delší, až dojde k nepřevedení jednoho impulsu ze síně na komory a na EKG záznamu je patrna vlna P bez následujícího QRS komplexu. Po nepřevedeném impulsu si AV uzel jakoby „odpočine“ a následný PQ interval je opět relativně krátký (tedy, může být delší než fyziologických 200 ms, ale je nejkratší z přítomných PQ intervalů u daného pacienta). AV blokáda II. stupně (nezávisle na typu) je tedy charakterizovaná větším počtem vln P než QRS komplexů, na n počet vln P připadá n - 1 komplexů QRS a tento poměr, n/n-1, se udává ke kompletnímu popisu AV blokád II. stupně.
Při AV blokádě II. stupně typu Mobitz II nedochází k tomuto postupnému prodlužování PQ intervalu. PQ interval se nemění, ale náhle dojde k nepřevedení impulsu ze síně na komory. Taktéž při AV blokádě II. stupně typu Mobitz II je nějaký poměr vln P ke komplexům QRS. Tento typ blokády představuje pro svého nositele větší nebezpečí. Zatímco AV blokády II. stupně typ Wenkebach se mohou objevovat u některých trénovaných vytrvalostních sportovců občas i fyziologicky (např. v době spánku), blokády typu Mobitz II představují vždy patologii a jeho jedinci jsou ohroženi náhlou smrtí. Pokud je každá druhá P vlna nepřevedena, n/n-1 poměrem se tedy jedná o AV blokádu 2/1, nepopisuje se v tomto případě typ Wenckebach či Mobitz II (v tomto případě toto dělení nelze aplikovat), takovéto EKG se popisuje jen jako AV blokáda 2/1.

[ ↑ ]

 


*58* - 3.5.4. - AV blokáda II. stupně typ Wenckebach

*59* - 3.5.5. - AV blokáda II. stupně typ Mobitz II